Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens:
Careflex Solutions verzamelt jouw persoonsgegevens met als doel om jou beter te leren kennen en je optimaal van dienst te kunnen zijn. We hechten veel waarde aan de bescherming en privacy van jouw persoonlijke informatie. Daarom worden al je gegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Jouw gegevens wordt verzameld vanaf het moment dat je je inschrijft via onze site/vacatures of contact met ons hoofdkantoor opneemt. voordat we je gegevens opslaan, vragen we altijd om jouw toestemming.
Wij slaan jouw persoonsgegevens op zodat we jou zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn, zo kunnen we jou met de juiste zorginstelling verbinden waarbij je past.

Jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Mocht je onze contact/aanmeld formulier invullen of contact met ons opnemen, beloven wij jou zo snel mogelijk reactie te geven. Wij bewaren de gegevens die jij stuurt zolang wij samenwerken zodat we jou beter kunnen helpen.

Welke gegevens van jou bewaart Careflex Solutions?
1. Voor- en achternaam
2. E-mailadres
3. Curriculum vitae
4. telefoonnummer

Hierdoor kunnen we je beter helpen met een opdracht vinden die bij je past.

 

We zullen contact met je opnemen om te bespreken wat jij zoekt in een baan. vragen wij de volgende persoonsgegevens op:
▪ Diploma’s
▪ Inschrijfformulier van Careflex Solutions
▪ het KvK-uittreksel en btw-nummer
▪ Certificaten (SKJ-BHV-EHBO-Medicatie sommige opdrachtgevers verplichten dit)
▪ VOG (niet ouder dan 6 maanden, met de juiste codes voor zorgwerk) ▪ Klachtenregeling
▪ Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ▪ Ingevuld Careflex Solutions inschrijfformulier

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?
Jouw gegevens worden 12 maanden lang bewaard na de inschrijfdatum. Wanneer wij een overeenkomst hebben, worden jouw gegevens 24 maanden lang na de einddatum van het laatste contract opgeslagen.

Verstrekking aan derden
Tenzij het nodig is om een overeenkomst uit te voeren, een transactie te voltooien, of wanneer de wet dit vereist, worden uw persoonsgegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden.

Rechten
Het is jouw recht om jouw persoonsgegevens in te zien, mocht het zo zijn dat je gegevens niet helemaal correct zijn, dan kan jij direct contact met ons opnemen om je gegevens te verwijderen of aan te passen.
Als je niet wilt dat we jouw gegevens verder gebruiken, kun je dit schriftelijk aan ons melden via info@careflexsolutions.nl. Zodra we jouw verzoek ontvangen, zullen we jouw gegevens verwijderen en dit schriftelijk bevestigen.

 

Vragen?
Als je vragen of opmerkingen hebt over jouw persoonsgegevens, of als je gebruik wilt maken van jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens, stuur ons een mail naar: info@careflexsolutions.nl