Een zzp (zelfstandige zonder personeel) in de zorg is iemand die voor eigen rekening en risico...